สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  •     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาคมโลกสีเขียว สถานีพัฒนาทีดินอุบลราชธานี ธนาคารออมสิน บริษัทโตโยต้าดีลักษ์ และ บริษัท IRPC จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกรักษ์ดินและป่า ในโครงการ  1 ต้นไม้ 1 ชีวิต ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  • Vote
    1
    0
    0