สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับมือกับสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสาขาปักกิ่งประเทศจีน ลงนามประสานความร่วมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยว การศึกษา วัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์สร้างความตะนักให้ประชาชนบำรุงต้นไม้ด้วยจิตอาสาช่วยกันดูแลต้นไม้ตลอดจนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามคำขวัญของสมาคม หนึ่งต้นไม้หนึ่งชีวิต

  • Vote
    3
    0
    1