สมาคมโลกสีเขียว
  •     สมาคมโลกสีเขียวเกิดขึ้นจากคณะกรรมการบางส่วนที่อยู่สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ภูธร (ประเทศไทย) ได้รวมตัวทำกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมบางส่วนได้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทางสมาชิกสมาคมบางส่วนได้มีความคิดเห็นตรงกันว่า วัตถุประสงค์ของสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ภูธร (ประเทศไทย) ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการกระทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นสมาชิกสมาคมจึงได้ร่วมกันก่อตั้ง สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนขึ้นมา
  •     กิจกรรมของสมาคมนี้ตรงตามวัตถุประสงค์และความตั้งใจของคณะผู้ก่อตั้งที่ต้องการให้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่กำลังถูกทำลายอย่างรวดเร็ว โดยการกระทำของคนบางกลุ่มซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อโลกมหาศาลทั้งอุบัติภัย ภาวะน้ำท่วม ภาวะโลกร้อน อากาศเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าไม่มีการตระหนักของการทำลายล้างระบบนิเวศวิทยา และลดภาวการณ์ทำลายสิ่งแวดล้อมมนุษย์ชาติและสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้ อีกไม่นานสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้จะไม่สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ต่ไปได้คงจะประสบกับการสูญพันธ์ดังเช่นครั้งในอดีต
  •     เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมของโลกให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศวิทยา ทางสมาคมจึงมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ระบบนิเวศวิทยาในโลกที่เราอาศัยอยู่ใบนี้ดำรงอยู่ต่อไปได้ จะต้องให้คนในสังคมได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาระบบนิเวศวิทยาบนโลกให้มีความหลากหลายทางชีวภาพและการดำรงเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ไปอีกนานเท่านาน